Ochrana osobních údajů

Obecné údaje

Děkujeme vám za váš zájem o naši skupinu. Skupina Vollmann Group sestává z těchto provozních společností: Otto Vollmann GmbH & Co. KG; Vollmann (Sachsen) GmbH & Co. KG; Vollmann Presstechnik GmbH & Co. KG; N.I.E.R. Stanz- und Umformtechnik GmbH & Co. KG; SYNTEKS Umformtechnik GmbH; AZ Ausrüstung und Zubehör GmbH & Co. KG; Vollmann MetalWorx s.r.o.; Vollmann Lege s.r.o. A Vollmann Stamping Kft.

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně a tímto vás informujeme o typu a rozsahu osobních údajů, které shromažďujeme při vaší návštěvě našich webových stránek. Naše webové stránky lze obvykle použít bez poskytnutí osobních údajů. Jsou-li na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), probíhá to vždy, pokud je to možné, dobrovolně. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetí straně. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Nelze zajistit úplnou ochranu dat před přístupem třetích stran.

 

Účel sběru a přenosu dat

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud je poskytnete z vlastní vůle, například v souvislosti s poptávkou nebo žádostí o místo. Údaje se zadávají v těchto oblastech: Na základě právních předpisů obsahují webové stránky informace (například v impresu), které umožňují rychle kontaktovat naši společnost (například prostřednictvím e-mailové adresy). Kontaktuje-li nás osoba e-mailem, osobní údaje předávané touto osobou se uloží automaticky. Údaje, které byly předány během tohoto kontaktu, budou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Zaslané e-maily jsou doručovány do centrálních poštovních schránek společnosti Otto Vollmann GmbH & Co. KG. Za účelem zodpovězení požadavku jsou e-maily předávány v rámci společnosti nebo příslušné společnosti ve skupině. Pokud to není vyžadováno pro účely zpracování, nebudou tyto osobní údaje předávány třetím stranám mimo skupinu společností.

 

Právní základ zpracování

Získáme-li souhlas s určitými činnostmi zpracování, zakládají se na článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, například pro dodání zboží nebo pro předsmluvní opatření (včetně poptávek), zpracování se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Podléhá-li naše skupina společností právní povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, zpracování se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Pokud se zpracování osobních údajů nezakládá na žádném z výše uvedených právních základů, zpracováváme údaje za účelem ochrany oprávněného zájmu naší skupiny společností (zlepšení výkonu podnikatelské činnosti, čl. 6 odst. 1 písm. t). Přitom vždy dbáme na to, aby ze strany subjektu údajů neexistoval oprávněný zájem, který by převažoval nad naším oprávněným zájmem.

 

Jméno a adresa správce

Správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů, dalších zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení o ochraně údajů je společnost Otto Vollmann GmbH & Co. KG. Kontaktní údaje a další informace naleznete v impresu.

 

Soubory cookie

Webové stránky skupiny Vollmann Group používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou umístěny a uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Používání souborů cookie umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit jednotlivé prohlížeče subjektu údajů od ostatních. Používáním souborů cookie může skupina Vollmann Group zvýšit uživatelskou přívětivost těchto webových stránek a poskytovat služby, které by nebyly bez souborů cookie možné. Uživatel webových stránek, které používají soubory cookie, nemusí například znovu zadávat svoje přístupové údaje při každé návštěvě webových stránek, protože tak činí webové stránky a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Změnou nastavení příslušného internetového prohlížeče lze zabránit nastavení souborů cookie pro všechny webové stránky. Již nastavené soubory cookie lze znovu smazat, což však může omezit funkčnost webových stránek. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích.

 

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:
typ a verzi prohlížeče, používaný operační systém, URL odkazujícího serveru, název hostitele přistupujícího počítače, čas požadavku serveru
Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Tyto údaje nebudou sloučeny s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo kontrolovat tyto údaje zpětně, pokud se dozvíme o konkrétních náznacích nezákonného použití.

 

Google Maps

Na našich webových stránkách používáme Google Maps od společnosti Google Inc. Za všechny služby Google v Evropě odpovídá společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). S Google Maps vám můžeme lépe ukázat pobočky, a přizpůsobit tak naši službu vašim potřebám. Prostřednictvím Google Maps jsou data přenášena na server společnosti Google, kde jsou ukládána. To zahrnuje mimo jiné zadané hledané výrazy, vaši IP adresu a souřadnice udávající zeměpisnou šířku a délku. Pokud použijete funkci plánovače tras, uloží se také zadaná počáteční adresa. Tyto údaje se ukládají na webové stránky Google Maps. Můžeme vás o tom pouze informovat, ale nemůžeme to ovlivnit. Jelikož jsme do našich stránek integrovali Google Maps, umístí Google do vašeho prohlížeče alespoň jeden soubor cookie (název: NID). Tento soubor cookie ukládá údaje o chování uživatele. Google používá tyto údaje především k optimalizaci svých vlastních služeb a k poskytování individuální personalizované reklamy.

 

Integrované prvky sociálních médií

Na naše webové stránky integrujeme prvky sociálních médií pro zobrazování obrázků, videí a textů. Při návštěvě webových stránek, které zobrazují tyto prvky, se data z vašeho prohlížeče přenesou do příslušné služby sociálních médií, kde se uloží. K těmto údajům nemáme žádný přístup.

 

YouTube

YouTube je videoportál, který je již od roku 2006 dceřinou firmou společnosti Google. Videoportál provozuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Za veškeré zpracování údajů v Evropě odpovídá společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Přejdete-li na stránku, na kterou je vloženo video YouTube, váš prohlížeč se automaticky připojí k serverům YouTube nebo

Google. Přitom se přenášejí různá data (v závislosti na nastavení). YouTube nastaví alespoň jeden soubor cookie, který uloží vaši IP adresu a naši adresu URL. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na YouTube, může YouTube obvykle pomocí souborů cookie přiřadit vaše interakce na našich webových stránkách k vašemu profilu.

To zahrnuje data, jako je doba trvání relace, míra okamžitého opuštění, přibližná poloha, technické informace, jako je typ prohlížeče, rozlišení obrazovky nebo váš poskytovatel internetu. Dalšími údaji mohou být kontaktní údaje, hodnocení, sdílení obsahu prostřednictvím sociálních médií nebo jeho přidání k oblíbeným položkám na YouTube.

Nejste-li přihlášeni k účtu Google nebo účtu Youtube, Google ukládá data s jedinečným identifikátorem, který je propojen s vaším zařízením, prohlížečem nebo aplikací. Například vaše upřednostňované jazykové nastavení zůstane zachováno. Mnoho údajů o interakci však nelze uložit, protože je nastaveno méně souborů cookie.

 

Instagram

Do našich webových stránek jsme zabudovali funkce Instagramu. Instagram je platforma sociálních médií provozovaná společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Instagram je dceřinou firmou společnosti Facebook Inc. od roku 2012 a je produktem společnosti Facebook. Navštívíte-li stránku na Instagramu na našich webových stránkách, data budou přenesena na Instagram, kde budou uložena a zpracována. Instagram používá stejné systémy a technologie jako Facebook. Vaše údaje budou tedy zpracovávány ve všech společnostech Facebooku.

Následující odkazy vás přesměrují na stránky příslušných služeb sociálních médií, kde je vysvětleno, jak nakládají s vašimi údaji:
Zásady ochrany osobních údajů Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875
Na YouTube se vztahuje prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

TeamViewer

Skupina Vollman Group používá nástroj pro sdílení obrazovky TeamViewer od společnosti TeamViewer Germany GmbH, Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen, Německo. Nástroj lze použít k poskytnutí interní podpory. Za tímto účelem si v části „VG interně“ stáhněte software TeamViewer. Pomocí tohoto softwaru se mohou odpovědní zaměstnanci skupiny Vollmann Group připojit k vašemu počítači nebo serveru, aby vám poskytli požadovanou podporu. Připojení probíhá přes server TeamViewer GmbH.

Další informace o zpracování údajů a bezpečnosti při používání nástroje TeamViewer naleznete zde:
Prohlášení o ochraně údajů: https://www.teamviewer.com/de/privacy-policy/
Bezpečnostní pokyny: https://www.teamviewer.com/de/security/

 

Žádost o místo

Údaje zadané na https://karriere.vollmann-group.com budou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely žádosti o místo, udělíte-li k tomu souhlas. Je třeba poznamenat, že vámi poskytnuté údaje nebudou uloženy anonymně, ale budou zpřístupněny příslušným HR manažerům a místům relevantním pro danou pozici ve společnosti jako součást procesu podávání žádosti o místo. Pokud se ucházíte o pozici v jiné společnosti naší skupiny, budou vaše údaje za tímto účelem předány této společnosti. Pokud se ucházíte o místo mimo Německo, mohou být vaše údaje za tímto účelem předány také do příslušné země. Předpisy o ochraně dat našeho poskytovatele softwaru pro nábor zaměstnanců naleznete na „softgarden“.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou vymazány v souladu s platnými zákonnými ustanoveními. To neplatí, pokud zákonná ustanovení brání vymazání nebo pokud je pro účely poskytnutí důkazů nutné další uložení.

V případě zamítavého rozhodnutí budou vámi předané údaje vymazány šest měsíců po ukončení procesu podávání žádosti o místo. Po obdržení vaší žádosti o místo vás můžeme požádat o delší uložení, abychom žádost mohli posoudit na jiné pozice. Poskytnete-li nám tento souhlas, vaši žádost uložíme až do odvolání tohoto souhlasu. Bude-li po vaší žádosti následovat uzavření smlouvy, mohou být vaše údaje uloženy a použity pro účely obvyklého organizačního a administrativního procesu s přihlédnutím k příslušným právním předpisům.

Vámi zaslané e-maily budou přijímány do příslušných poštovních schránek, kde budou archivovány po neomezenou dobu. V těchto poštovních schránkách mohou být také archivovány e-maily přeposlané k zodpovězení požadavku.

 

Právo na informace a odvolání, právo na stížnost a právo na přenositelnost údajů, na omezení zpracování, na opravu a výmaz

Máte právo kdykoli získat informace o vašich uložených datech a o účelu uložení. Souhlas s ukládáním nebo používáním vašich osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat. Kromě odvolání máte právo požadovat opravu, omezení zpracování a blokování nebo vymazání vašich dat. Máte-li oprávněný zájem, máte právo vznést námitku.

Máte právo se stížnostmi kontaktovat příslušný dozorový úřad (pro Severní Porýní-Vestfálsko: státní komisař pro ochranu osobních údajů a svobodu informací pro Severní Porýní-Vestfálsko v Düsseldorfu). Kromě toho máte právo přijímat přenášená data ve strojově čitelném formátu pro přenos.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás také kontaktovat přímo (odpovědný orgán: viz impresum). Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti o informace, požadavky nebo stížnosti, můžete také přímo kontaktovat našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů.

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen