VállalatirányításOdaadó vállalatvezetés

Megbízható beszállító

A Vollmann-csoport kiváló minőségű fém és műanyag alkatrészeket gyárt a járműipar számára. Termékeink pontosan tükrözik ügyfeleink követelményeit és elvárásait. A Vollmann megfelelő partnerként szolgálja ki az igényes járműipari beszállítóknak a kiváló minőségű termékeikkel és termékfejlesztéseikkel kapcsolatos igényeit.

Vonzó munkaadó

A Vollmann-csoport egy modern iparvállalat, és biztos munkahelyet nyújt munkavállalóinak egy izgalmas és innovatív ágazatban. A legújabb technológiák, a folyamatos továbbfejlesztések, a közvetlen kommunikáció és a családbarát vállalati struktúra változatos munkakörnyezetet ígér. Akár a gyártásban, adminisztratív területen vagy a vezetésben dolgozik a vállalatnál, a Vollmann lehetőséget biztosít az egyéni továbbfejlődésre.

Regionális családi vállalkozás

A Vollmann-csoport egy felelősségteljes családi vállalkozás, amely több mint száz éves válságálló hagyományokra tekint vissza, és újításokba is bele mer vágni. Megbízható munkaadóként szoros kapcsolatban állunk telephelyeinkkel, és támogatjuk a regionális közösséget kulturális, társadalmi és a sportot érintő projekteknél. Mind a munkavállalók, mind a városok és községek számíthatnak ránk.

Odaadó vállalatvezetés

A Vollmann-csoport vállalatvezetői

Alexandra Vollmann-Müller

Axel Vollmann

Chief Executive Officer (CEO)

Viktoria Vollmann

Thomas Erdelt

Chief Operating Officer (COO)

Thomas Erdelt üzleti adminisztrációból szerzett diplomát, és 1989-ben kezdte pályafutását a Vollmann-nál, a világítástechnikai értékesítési osztály munkatársaként. Ezt követően további feladatokat vállalt a csoporton belül, mint részleg- és részlegvezető. Erdelt 1997 óta a vezetőség tagja volt, kizárólagos képviseleti joggal, amíg 2006 végén a Vollmann-csoport összes operatív vállalatának ügyvezető igazgatójává nem nevezték ki.

Thomas Erdelt nős, két fia és két lánya van.

Kai Ruhrländer

Chief Financial Officer (CFO)

Kai Ruhrländer ipari ügyintéző képzése után részmunkaidőben elvégezte az üzleti adminisztráció szakot. Ezt követően hat évig az Ernst & Young cégnél dolgozott, ahol letette az adótanácsadói vizsgát, és szakmai ismereteket szerzett a számvitel, a könyvvizsgálat és a működési folyamatok területén. Ezt követően öt évet töltött a KFC számviteli vezetőjeként, majd az Aleris Rolled Products alumíniumgyártónál.

2017-ben csatlakozott a Vollmann Csoporthoz, ahol aláírási joggal rendelkező pénzügyi igazgatói (CFO) pozíciót töltött be.

Falko Weiß

Chief Technology Officer (CTO)

Tobias Bühne

Chief Business Development Officer (CBDO)

Thomas Erdelt üzleti adminisztrációból szerzett diplomát, és 1989-ben kezdte pályafutását a Vollmann-nál, a világítástechnikai értékesítési osztály munkatársaként. Ezt követően további feladatokat vállalt a csoporton belül, mint részleg- és részlegvezető. Erdelt 1997 óta a vezetőség tagja volt, kizárólagos képviseleti joggal, amíg 2006 végén a Vollmann-csoport összes operatív vállalatának ügyvezető igazgatójává nem nevezték ki.

Thomas Erdelt nős, két fia és két lánya van.

Kai Ruhrländer ipari ügyintéző képzése után részmunkaidőben elvégezte az üzleti adminisztráció szakot. Ezt követően hat évig az Ernst & Young cégnél dolgozott, ahol letette az adótanácsadói vizsgát, és szakmai ismereteket szerzett a számvitel, a könyvvizsgálat és a működési folyamatok területén. Ezt követően öt évet töltött a KFC számviteli vezetőjeként, majd az Aleris Rolled Products alumíniumgyártónál.

2017-ben csatlakozott a Vollmann Csoporthoz, ahol aláírási joggal rendelkező pénzügyi igazgatói (CFO) pozíciót töltött be.

Vállalatvezetési politika

Vállalatcsoportunk sikere és jövőjének biztosítása szempontjából ügyfeleink elégedettsége döntő fontosságú. Éppen ezért minden tevékenységünk középpontjában a minőség áll.

Ügyfél-elégedettség

A Vollmann-csoport minden üzemének sikere ügyfeleink elégedettségén alapul. Ők határozzák meg a minőség, a határidő-betartás, a gazdasági hatékonyság és a fenntarthatóság követelményeit. Ügyfeleink és támogatásuk a műszaki és logisztikai, valamint a környezetvédelmi feladatok és problémák megoldásában mindig elsődleges fontosságú, mivel szolgáltatóként hozzáértésünkkel és szakértelmünkkel nyerjük meg ügyfeleinket. Ezt az ügyfél-elégedettséget magas színvonalú műszaki szaktudásunkkal, átlagon felüli elkötelezettségünkkel és az egyes munkavállalók személyes felelősségével érjük el. Ezenkívül a „kategóriájában a legjobb” szolgáltatásra alapozva nyitott és aktív kommunikációt folytatunk minden ügyfelünkkel.

Munkatársak elégedettsége

Az elégedett alkalmazottak utat nyitnak a személyes elkötelezettség, a motiváció, a személyes felelősség és a vállalat iránti hűség felé. Munkavállalóinkképzettségét a folyamatokban való aktív részvétellel, valamint folyamatos tájékoztatással, képzéssel és továbbképzéssel tartjuk fenn és fejlesztjük.

Környezet és energia

Környezetünk védelme és az energiahatékonyság folyamatos javítása fontos vállalati cél számunkra. Ezért kötelezettséget vállalunk arra, hogy betartjuk az érvényben lévő általános jogi feltételeket és társaságunk környezetvédelmi és energiahatékonysági követelményeit. Rendszeresen felülvizsgáljuk tevékenységünk környezeti hatásait, és folyamatosan törekszünk teljesítményünk, továbbá termékeink és szolgáltatásaink energiahatékonyságának javítására. Ily módon hatékonyan hozzájárulunk az erőforrások fenntartható megóvásához, a környezet- és a klímavédelemhez.

Törvényi megfelelőség

Minden tevékenységünk alapja az összes vonatkozó törvénynek, követelménynek és szabványnak, valamint a szervezet minden kötelezettségének való megfelelés. Elsősorban a megbízotti rendszer révén teljesítjük a minőség, a munkavédelem, az információbiztonság, a környezeti kompatibilitás és az energiahatékonyság követelményeit.

Vezetési kultúra

Vezetőink példát mutatnak az ügyfélközpontúság terén. Aktívan támogatják a telepített irányítási rendszert azzal, hogy azonosulnak vele, és közvetlen felelősséget vállalnak folyamataikért. A minőség, a munkahelyi egészség és biztonság, a fenntarthatóság (munkakörülmények és emberi jogok, egészség és biztonság, üzleti etika, környezet- és klímavédelem, nyersanyagok felelős beszerzése és adatvédelem) és az információbiztonság iránti egyértelmű elkötelezettség minden vezető identitásának része. A vezetés vállalja, hogy rendelkezésre bocsát minden szükséges erőforrást, amely a követelmények megvalósításához elengedhetetlen. Az aktív CIP (folyamatos fejlesztési folyamat) biztosítja a minőség állandó javulását, a környezetszennyezés csökkentését és az energiahatékonyság optimalizálását.

Teljesítménymérés

Felvállaljuk a versenytársainkkal való összehasonlítást és azt a célt, hogy megőrizzük piacvezető pozíciónkat, különösen a legfontosabb ügyfeleinknél.

Szerződéses partnerek, szállítók és szolgáltatók

A szerződéses partnereket, szállítókat és szolgáltatókat partnernek tekintjük, ezért nyitott, tisztességes és informatív kommunikációt alkalmazunk. Igényeink és céljaink ismertek. Hosszú távú partnerségeink kiválasztásakor a minőség, a technológia, a határidők betartása és az ár mellett a biztonsági, energetikai és környezeti kritériumokat is figyelembe vesszük. Az ebben a kézikönyvben leírt irányítási rendszer felépítése és folyamatszervezése ennek az irányítási politikának és a hozzá tartozó alapelveknek a megvalósítására irányul.

Információbiztonság és adatvédelem

Sikeres pozícióink csak akkor érhetők el és erősíthetők meg, ha arra törekszünk, hogy megvédjük információs erőforrásainkat, így az információk titkossága megfelelően megőrződik, az információk sértetlensége kellőképpen biztosítva van, és minden jogi, törvényi és szerződéses kötelezettség teljesíthető. Minden munkatárs és vezetőségi tag tisztában van az informatikai és vállalati adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatos felelősségével, és legjobb tudása szerint támogatja az informatikai biztonsági stratégiát.

Munkabiztonság és egészségvédelem

A biztonság és az egészség védelme felelősségünk és üzleti tevékenységünk szerves részét képezi. Kötelesek vagyunk intézkedéseket tenni a biztonság és az egészség védelme érdekében, betartani a vonatkozó előírásokat és a munkával kapcsolatos utasításokat, és használni a törvény által megkövetelt védőfelszerelést. Minden vezető és munkatárs köteles betartani a munka- és biztonságvédelmi normákat.

Nullahiba-elv

Irányítási rendszerünk fenntartásával és fejlesztésével, valamint reaktív és preventív minőségirányítási eszközök következetes alkalmazásával minden strukturális szinten a nullahiba-elv megvalósítására törekszünk. A nemmegfelelőség költségeinek és a gyártási folyamat hibáinak következetes csökkentése elemi építőkövei e cél elérésének.